Ky profil nuk ka qenë e verifikuar!

Ankara 2 Nolu Verem Savaş Dispanseri

Ankara 2 Nolu Verem Savaş Dispanseri

Kontaktoni

Kontakt Info
Fiks +90 (312) 316 54 94
Adresa Plevne Mh., Altındağ Caddesi 121-147, 06830 Ankara, Türkiye

Komente

Nuk ka miratuar komente. Pse të mos i shtoni një të tillë?

Të tregojë më shumë Tregoni më pak

Reklama

E ngarkimit

Afati kohor

E ngarkimit