Kirurgjia Plastike Rekonstruktive


Select Your Package

HAIR TRANSPLANTATION

Çmimi: 2 000 US$

İstanbul, Turqi

9834 parë 0 koment

HAIR TRANSPLANT IN TURKEY

Çmimi: 1 999 €

İzmir, Turqi

4689 parë 0 koment

Miniabdominoplasty

Çmimi: 3 500 €

İstanbul, Turqi

4277 parë 0 koment

FreeFlap Therapy

Çmimi: 20 400 US$

Adana, Turqi

4219 parë 0 koment

Breast Reduction

Çmimi: 3 500 €

İstanbul, Turqi

4198 parë 0 koment

Hair Transplant

Çmimi: 2 000 €

İstanbul, Turqi

Botox

Çmimi: 150 €

Antalya, Turqi

4111 parë 0 koment

Eyebrow lift

Çmimi: 1 700 €

İstanbul, Turqi

3941 parë 0 koment

Breast Augmentation Through Fat Injection

Çmimi: 2 900 €

İstanbul, Turqi

3701 parë 0 koment
3878 parë 0 koment

Abdominoplasty

Çmimi: 3 000 €

İstanbul, Turqi

3817 parë 0 koment

Liposuction

Çmimi: 2 000 €

İstanbul, Turqi

3283 parë 0 koment

DHI Hair Transplant Ankara, Turkey

Çmimi: 2 150 €

Ankara, Turqi

Facelifting with Surgery

Çmimi: 2 450 €

Antalya, Turqi

Breast Reduction

Çmimi: 2 150 €

Antalya, Turqi