Kirurgjia Plastike Rekonstruktive


Select Your Package

HAIR TRANSPLANTATION

Çmimi: 2 000 US$

İstanbul, Turqi

9413 parë 0 koment

HAIR TRANSPLANT IN TURKEY

Çmimi: 1 999 €

İzmir, Turqi

4273 parë 0 koment

Miniabdominoplasty

Çmimi: 3 500 €

İstanbul, Turqi

3622 parë 0 koment
3865 parë 0 koment

FreeFlap Therapy

Çmimi: 20 400 US$

Adana, Turqi

3810 parë 0 koment

Breast Reduction

Çmimi: 3 500 €

İstanbul, Turqi

3755 parë 0 koment

Hair Transplant

Çmimi: 2 000 €

İstanbul, Turqi

3697 parë 0 koment

Eyebrow lift

Çmimi: 1 700 €

İstanbul, Turqi

3574 parë 0 koment

Breast Augmentation Through Fat Injection

Çmimi: 2 900 €

İstanbul, Turqi

3563 parë 0 koment

Abdominoplasty

Çmimi: 3 000 €

İstanbul, Turqi

3480 parë 0 koment

Liposuction

Çmimi: 2 000 €

İstanbul, Turqi

3183 parë 0 koment

DHI Hair Transplant Ankara, Turkey

Çmimi: 2 150 €

Ankara, Turqi

Botox

Çmimi: 150 €

Antalya, Turqi

Facelifting with Surgery

Çmimi: 2 450 €

Antalya, Turqi

Breast Reduction

Çmimi: 2 150 €

Antalya, Turqi